گالری کاخ رستوران نقش جهان

 
 
شب یلدا کاخ رستوران نقش جهان
تولد آقای مجید از کارکنان گرامی کاخ رستوران نقش جهان